• Дата: 16/12/2017

ФОТО ВЕСТ: Главниот град на Република Македонија

Скопје, 15.12.2017