• Дата: 14/08/2017

ФОТО ВЕСТ

На овој сообраќаен знак повеќе од очигледно е дека не му е тука местото.

14.08.2017 г. Гостивар