Поврзи се со нас

Македонија

Царовска: И основните и средните училишта се подготвени за настава со физичко присуство

Објавено

на

„Основните и средните училиштата се подготвени за примена на Планот и Протоколите за настава со физичко присуство од 1 септември. Тоа не е ништо ново, бидејќи и минатата година околу 40 отсто од вкупниот број ученици следеа настава во училници и за среќа немавме трансмисија на вирусот во училиште. Лани за физичко присуство беа отворени сите основни училишта за учениците од прво до трето одделение. Во помалите места настава со физичко присуство посетуваа и учениците до девето одделение, а се одвиваше и практична настава во средните стручни училишта“, истакна министерката за образование и наука Мила Царовска.

-Годинава за првпат со примена на Планот и Протоколите ќе се соочат поголемите гимназии во државата кои лани работеа исклучиво онлајн. Секако, Министерството за образование и наука е тука да им помогне во координација на целиот процес.Училиштата мора да покажат дека се на ниво на задачата. Протоколите се јасни, носење на маска во училница, постојано дезинфицирање на просториите, излегување на учениците на големите одмори во дворот за да може да ги извадат маските, рече министерката Царовска о гостување во Дневникот на Националната телевизија.

Министерката истакна дека МОН и Владата ги следат највисоките интереси на децата, а тоа е да бидат во училница.

-Се залагаме за настава со физичко присуство, но и како секоја сериозна држава имаме и уште две резервни сценарија, кои ќе се применуваат, доколку се појави потреба, за што ќе одлучи Комисијата за заштита од заразни болести. Ја имаме националната платформа за онлајн учење која беше воспоставена минатата година и веднаш можеме да преминеме на онлајн учење доколку се појави таква потреба, рече Царовска.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Carovska: Edhe shkollat fillore edhe ato të mesme janë të përgatitura për mësim me prezencë fizike

Објавено

на

“Shkollat fillore dhe të mesme janë të përgatitura për zbatimin e Planit dhe Protokolleve për mësim me prezencë fizike nga 1 Shtatori. Kjo nuk është asgjë e re, pasi edhe vitin e kaluar rreth 40 përqind nga numri i përgjithshëm e ndoqën mësimin nëpër klasa dhe për fat nuk kemi transmetim të virusit në shkolla. Vitin e kaluar për prezencë fizike ishin të hapura të gjitha shkollat fillore për nxënësit nga klasa e parë deri të tretën. Në vendet e vogla mësim me prezencë fizike ndoqën edhe nxënësit deri në klasë të nëntë, kurse zhvillohej edhe mësim praktik në shkollat e mesme profesionale”, theksoi ministrja për arsim dhe shkencë Milla Carovska.

-Këtë vit për herë të parë me zbatim të Planit dhe Protokolleve do të përballen gjimnazet më të mëdha në shtet të cilat vitin e kaluar punoni vetëm online. Sigurisht, Ministria e arsimit dhe shkencës është këtu për t’ju ndihmuar në koordinimin e gjithë procesit. Shkollat duhet të tregojnë se janë në nivel të detyrës. Protokollet janë të qarta, mbajtja e maskës në klasë, dezinfektim i përhershëm i hapësirave, dalja e nxënësve gjatë pushimeve të gjata në oborr që të munden t’i nxjerrin maskat, tha ministrja Carovska në paraqitjen mysafire në Ditarin e Televizionit nacional.

Ministrja theksoi se MASH dhe Qeveria i ndjekin interesat më të larta të fëmijëve, e ajo është të jenë në klasë.

-Ne avokojmë për mësim me prezencë fizike, por si çdo shtet serioz kemi edhe dy skenare rezervë, të cilat do të zbatohen, nëqoftëse paraqitet nevoja, për çka do të vendos Komisioni për mbrojtje nga sëmundjet ngjitëse. E kemi platformën nacional për mësim online nëqoftëse paraqitet nevojë e tillë, tha Carovska.

 

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена