Поврзи се со нас

Гостивар

Досега 18 независни кандидати за градоначалници ги собрале потписите, еден за О.Врапчиште

Објавено

на

  Заклучно со 28 август 2021 година, до 21 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија потребните потписите за учество на локалните избори ги собрале 18 кандидати за градоначалници, а за уште 15 кандидати продолжува процедурата.

  Како што соопшти ДИК, во истиот период во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите ги собрале 38 независни групи избирачи, а за 26 продолжува процедурата.

  Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК денеска ќе работат до 21 часот, а утре до 24 часот, кога и истекува законскиот рок за собирање потписи.

  Следат листите објавени од ДИК:

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОТПИСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ

  Заклучно со 28 август 2021 година, до 21:00 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите ги собраа следните кандидати за градоначалници:

  1. Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,

  2. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  3. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  4. Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  5. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,

  6. Перо Митревски кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

  7. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

  8. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод

  9. Марјанчо Колевски, кандидат за градоначалник на општина Кратово,

  10. Сенат Усеиновски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,

  11. Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп,

  12. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,

  13. Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,

  14. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,

  15. Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,

  16. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола

  17. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште, и

  18. Јордан Павлов, кандидат за градоначалник на општина Лозово.

  Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за следните кандидати за градоначалници:

  1. Глигор Петков, кандидат за градоначалник на општина Гевгелија,

  2. Дејан Велиновски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

  3. Миран Митевски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица,

  4. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово,

  5. Насто Палиоски, кандидат за градоначалник на општина Струга,

  6. Иљо Ангов, кандидат за градоначалник на општина Василево,

  7. Васко Костов, кандидат за градоначалник на општина Карпош,

  8. Мартин Кировски, кандидат за градоначалник на општина Кочани,

  9. Зоран Чиплаковски, кандидат за градоначалник на општина Берово,

  10. Ристо Џаков, кандидат за градоначалник на општина Богданци,

  11. Александар Симоновски. Кандидат за градоначалник на општина Зелениково,

  12. Влатко Смоковски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  13. ИвицаТошевски, кандидат за градоначалник на општина Ранковце,

  14. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

  15. Љубомир Јосифовски, кандидат за градоначалник на Град Скопје

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА

  СОБИРАЊЕ ПОТПИСИ ЗА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНИТЕ

  Заклучно со 28 август 2021 година, до 21:00 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите за листи на кандидати за членови на совет на општините ги собрале следните групи избирачи:

  1. Група избирачи Петар Камчевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  2. Група избирачи Ристо Сакалиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  3. Група избирачи Аки Акиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

  4. Група избирачи Франческо Наков, листа на кандидати за членови на совет на општина Чешиново- Облешево,

  5. Група избирачи Јана Белчева Андреевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар.

  6. Група избирачи Борче Бучиновски, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

  7. Група избирачи Сејдо Селиов, листа на кандидати за членови на совет на општина Виница,

  8. Група избирачи Арбен Демироски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  9. Група избирачи Антонио Наумовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  10. Група избирачи Димитар Веќановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  11. Група избирачи Дарко Конески, листа на кандидати за членови на совет на општина Прилеп,

  12. Група избирачи Ристе Андонов, листа на кандидати за членови на совет на општина Свети Николе,

  13. Група избирачи Хамди Сулејмани, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

  14. Група избирачи Гарп Немиш, листа на кандидати за членови на совет на општина Велес,

  15. Група избирачи Невена Горгиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Карпош,

  16. Група избирачи Мирослав Славковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

  17. Група избирачи Горан Русовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

  18. Група избирачи Стефан Путовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

  19. Група избирачи Драгана Велковска, листа на кандидати за членови на совет на Град Скопје.

  20. Група избирачи Габриела Илиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Битола.

  21. Група избирачи Ивица Аврамовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

  22. Група избирачи Бране Јовановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод

  23. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за совет на општина Маврово и Ростуше,

  24. Група избирачи Перо Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

  25. Група избирачи Ахмедин Рамовиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Долнени,

  26. Група избирачи Златко Шурбески, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

  27. Група избирачи Агим Садику, листа на кандидати за членови на совет на општина Кичево,

  28. Група избирачи Венко Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

  29. Група избирачи Владо Ристов, листа на кандидати за членови на совет на општина Зрновци,

  30. Група избирачи Македонка Ангеловска, листа на кандидати за членови на совет на општина Кратово,

  31. Група избирачи Димче Андрески, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

  32. Група избирачи Зоран Ногачески, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

  33. Група избирачи Дејан Ѓорѓиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип,

  34. Група избирачи Денис Тодоровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип

  35. Група избирачи Алексанрда Илиев Трајанова, листа на кандидати за членови на совет на општина Радовиш,

  36. Група избирачи Африм Селими, листа на кандидати за членови на совет на општина Врапчиште,

  37. Група избирачи Јован Златевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци, и

  38. Група избирачи Владе Миланов, листа на кандидати за членови на совет на општина Лозово.

  Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за:

  1. Група избирачи Ремзи Медиќ, листа на кандидати за совет на општина Битола,

  2. Група избирачи Ристенка Алтипармаковска листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

  3. Група избирачи Миран Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

  4. Група избирачи Милош Стаменковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

  5. Група избирачи Сузана Ѓорѓевиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

  6. Група избирачи Ивана Ѓоѓиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

  7. Група избирачи Андон Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Демир Капија,

  8. Група избирачи Стевче Стевоски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  9. Група избирачи Александар Николовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

  10. Група избирачи Абдул Азис Адеми, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

  11. Група избирачи Дејан Димитровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Гази Баба,

  12. Група избирачи Александар Јаневски, листа на кандидати за членови на совет на општина Петровец,

  13. Група избирачи Маријанчо Арангелов, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  14. Група избирачи Ѓорѓи Танушев, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

  15. Група избирачи Шевкет Асанов, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

  16. Група избирачи Стојанчо Велков, листа на кандидати за членови на совет на општина Босилово,

  17. Група избирачи Божо Лажетиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар,

  18. Група избирачи Борис Ванчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Богданци,

  19. Група избирачи Муамет Ахмедов, листа на кандидати за членови на совет на општина Чашка,

  20. Група избирачи Даниел Максимовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

  21. Група избирачи Томе Ќичуков, листа на кандидати за членови на совет на општина Гевгелија,

  22. Група избирачи Дарко Спасовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Ранковце,

  23. Група избирачи Костадин Василев, листа на кандидати за членови на совет на општина Ново Село,

  24. Група избирачи Стојанчо Трпески- Чауш, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

  25. Група избирачи Митко Камчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  26. Група избирачи Костадин Ристоманов, листа на кандидати за членови на совет на општина Ново Село,

  Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК на 29 август ќе работат до 21 часот, а на 30 август до 24 часот. Собирањето на потписи трае заклучно со 30 август 2021 година.

  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement

  Огласи за вработување:

  Advertisement
  Advertisement
  Вестипред 46 минути

  Почина Аки Рахимовски, пејачот на Парни Ваљак

  Гостиварпред 3 часа

  Состанок за репрогласување на НП Маврово и нов план за управување со подрачјето

  Гостиварпред 4 часа

  Куче скитник нападнало гостиварец

  Спортпред 5 часа

  Продолжува кошаркарското првенство: КК Гостивар му гостува на Куманово

  Вестипред 6 часа

  Од денеска влез во Косово со потврда за три вакцини

  Македонијапред 7 часа

  Сибирски студ, внимавајте на голомразица!

  Здравје и убавинапред 7 часа

  Храна која ги зајакнува коските, особено додека старееме

  Македонијапред 20 часа

  Потврдени нови 2.071 случај на ковид во земјава

  Гостиварпред 22 часа

  Компанијата „ALMERO MATTRESS“ од Гостивар добитник на престижна награда од Индустриска Комора на Тирана (CCIT)

  Гостиварпред 1 ден

  Оглас за доделување на социјалните станови во Гостивар наскоро, најавуваат надлежните

  Македонијапред 1 ден

  Скратување на изолација од десет на седум дена, препорача Комисијата за заразни болести

  Гостиварпред 1 ден

  Приведен 27 годишник од гостиварско по распишана потерница

  Гостиварпред 1 ден

  Колку пари ќе добијат партиите од Локалните избори во Гостивар: Еден глас 15 денари!

  Македонијапред 1 недела

  Дали ќе се продолжи зимскиот распуст и по кој модел ќе почне второ полугодие?

  Македонијапред 2 недели

  Горивата од полноќ со поскапени цени

  Македонијапред 2 недели

  Силен земјотрес во Грција почувствуван во Македонија

  Гостиварпред 3 дена

  Виктор Угриноски го извади светиот крст од Вардар на Водици во Гостивар

  Вестипред 1 недела

  Вечерва е Православна Нова година (Стара Нова), утре се празнува Василица

  Гостиварпред 2 недели

  Да нема дупло плаќање на гробиштата во Гостивар, предлог на советникот Адеми

  Што, како, каде?!пред 2 недели

  Нова неделна акција на Монтенегро Маркети

  Македонијапред 2 недели

  Објавен огласот за помош за сметките за струја на лицата со ниски примања

  Гостиварпред 1 недела

  Сучење на врвката за градскиот крст за Водици во Гостивар

  Гостиварпред 4 дена

  Се потсетуваме, најсреќните на Водици во Гостивар кои го извадија крстот од Вардар

  Гостиварпред 2 недели

  Инспекции за сертификати и протоколи низ локали во Гостивар и Тетово

  Гостиварпред 1 недела

  Гостивар: Приведени две девојки, го нарушиле јавниот ред и мир

  Вестипред 4 дена

  Православен празник Водокрст (Водопост)

  Гостиварпред 3 дена

  Прослава на Богојавление – Водици, Гостивар 2022 (Галерија)

  Гостиварпред 2 недели

  Бадникова поворка 2022, Гостивар ја продолжи традицијата за Бадник

  Македонијапред 1 месец

  Убавините на пештерата Шаркова Дупка во Маврово (Фото)

  Локални избори 2021пред 4 месеци

  Униите на жени на ВМРО-ДПМНЕ и АА во Гостивар заедно на марш „Напред розово!“

  Спортпред 5 месеци

  КК Гостивар започна со подготовките за новата сезона

  Спортпред 8 месеци

  ФОТО ВЕСТ: Македонија тргна за Букурешт на EURO 2020

  Гостиварпред 8 месеци

  Етно вешта жена во гостиварско Зубовце – старински специјалитети, чист воздух и дружење

  Гостиварпред 8 месеци

  Повторно протест во Гостивар: Хартиените учебници да останат основно средство за учење!

  Гостиварпред 8 месеци

  Протест во Гостивар: „Нема да дозволиме експерименти врз нашите деца“

  Гостиварпред 9 месеци

  Паркот во Гостивар ќе добие нов лик и социјално инклузивен дел (фото)

  Гостиварпред 11 месеци

  На поларно време и снег Гостивар маршираше во чест на жртвите во автобуската несреќа

  Гостиварпред 1 година

  Како се прославуваше Водици во Гостивар од 2016 до 2020 година (галерија)

  Спортпред 1 година

  На Градскиот стадион во Гостивар: ФК Гостивар – ФК Вардар Форино 1:0 (фото)

  Advertisement

  Популарно изминативе 100 дена