Поврзи се со нас

Гостивар

Досега 18 независни кандидати за градоначалници ги собрале потписите, еден за О.Врапчиште

Објавено

на

  Заклучно со 28 август 2021 година, до 21 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија потребните потписите за учество на локалните избори ги собрале 18 кандидати за градоначалници, а за уште 15 кандидати продолжува процедурата.

  Како што соопшти ДИК, во истиот период во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите ги собрале 38 независни групи избирачи, а за 26 продолжува процедурата.

  Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК денеска ќе работат до 21 часот, а утре до 24 часот, кога и истекува законскиот рок за собирање потписи.

  Следат листите објавени од ДИК:

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОТПИСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ

  Заклучно со 28 август 2021 година, до 21:00 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите ги собраа следните кандидати за градоначалници:

  1. Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,

  2. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  3. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  4. Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  5. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,

  6. Перо Митревски кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

  7. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

  8. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод

  9. Марјанчо Колевски, кандидат за градоначалник на општина Кратово,

  10. Сенат Усеиновски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,

  11. Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп,

  12. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,

  13. Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,

  14. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,

  15. Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,

  16. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола

  17. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште, и

  18. Јордан Павлов, кандидат за градоначалник на општина Лозово.

  Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за следните кандидати за градоначалници:

  1. Глигор Петков, кандидат за градоначалник на општина Гевгелија,

  2. Дејан Велиновски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

  3. Миран Митевски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица,

  4. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово,

  5. Насто Палиоски, кандидат за градоначалник на општина Струга,

  6. Иљо Ангов, кандидат за градоначалник на општина Василево,

  7. Васко Костов, кандидат за градоначалник на општина Карпош,

  8. Мартин Кировски, кандидат за градоначалник на општина Кочани,

  9. Зоран Чиплаковски, кандидат за градоначалник на општина Берово,

  10. Ристо Џаков, кандидат за градоначалник на општина Богданци,

  11. Александар Симоновски. Кандидат за градоначалник на општина Зелениково,

  12. Влатко Смоковски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

  13. ИвицаТошевски, кандидат за градоначалник на општина Ранковце,

  14. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

  15. Љубомир Јосифовски, кандидат за градоначалник на Град Скопје

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА

  СОБИРАЊЕ ПОТПИСИ ЗА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНИТЕ

  Заклучно со 28 август 2021 година, до 21:00 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите за листи на кандидати за членови на совет на општините ги собрале следните групи избирачи:

  1. Група избирачи Петар Камчевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  2. Група избирачи Ристо Сакалиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  3. Група избирачи Аки Акиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

  4. Група избирачи Франческо Наков, листа на кандидати за членови на совет на општина Чешиново- Облешево,

  5. Група избирачи Јана Белчева Андреевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар.

  6. Група избирачи Борче Бучиновски, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

  7. Група избирачи Сејдо Селиов, листа на кандидати за членови на совет на општина Виница,

  8. Група избирачи Арбен Демироски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  9. Група избирачи Антонио Наумовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  10. Група избирачи Димитар Веќановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  11. Група избирачи Дарко Конески, листа на кандидати за членови на совет на општина Прилеп,

  12. Група избирачи Ристе Андонов, листа на кандидати за членови на совет на општина Свети Николе,

  13. Група избирачи Хамди Сулејмани, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

  14. Група избирачи Гарп Немиш, листа на кандидати за членови на совет на општина Велес,

  15. Група избирачи Невена Горгиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Карпош,

  16. Група избирачи Мирослав Славковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

  17. Група избирачи Горан Русовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

  18. Група избирачи Стефан Путовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

  19. Група избирачи Драгана Велковска, листа на кандидати за членови на совет на Град Скопје.

  20. Група избирачи Габриела Илиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Битола.

  21. Група избирачи Ивица Аврамовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

  22. Група избирачи Бране Јовановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод

  23. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за совет на општина Маврово и Ростуше,

  24. Група избирачи Перо Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

  25. Група избирачи Ахмедин Рамовиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Долнени,

  26. Група избирачи Златко Шурбески, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

  27. Група избирачи Агим Садику, листа на кандидати за членови на совет на општина Кичево,

  28. Група избирачи Венко Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

  29. Група избирачи Владо Ристов, листа на кандидати за членови на совет на општина Зрновци,

  30. Група избирачи Македонка Ангеловска, листа на кандидати за членови на совет на општина Кратово,

  31. Група избирачи Димче Андрески, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

  32. Група избирачи Зоран Ногачески, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

  33. Група избирачи Дејан Ѓорѓиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип,

  34. Група избирачи Денис Тодоровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип

  35. Група избирачи Алексанрда Илиев Трајанова, листа на кандидати за членови на совет на општина Радовиш,

  36. Група избирачи Африм Селими, листа на кандидати за членови на совет на општина Врапчиште,

  37. Група избирачи Јован Златевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци, и

  38. Група избирачи Владе Миланов, листа на кандидати за членови на совет на општина Лозово.

  Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за:

  1. Група избирачи Ремзи Медиќ, листа на кандидати за совет на општина Битола,

  2. Група избирачи Ристенка Алтипармаковска листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

  3. Група избирачи Миран Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

  4. Група избирачи Милош Стаменковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

  5. Група избирачи Сузана Ѓорѓевиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

  6. Група избирачи Ивана Ѓоѓиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

  7. Група избирачи Андон Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Демир Капија,

  8. Група избирачи Стевче Стевоски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

  9. Група избирачи Александар Николовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

  10. Група избирачи Абдул Азис Адеми, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

  11. Група избирачи Дејан Димитровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Гази Баба,

  12. Група избирачи Александар Јаневски, листа на кандидати за членови на совет на општина Петровец,

  13. Група избирачи Маријанчо Арангелов, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  14. Група избирачи Ѓорѓи Танушев, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

  15. Група избирачи Шевкет Асанов, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

  16. Група избирачи Стојанчо Велков, листа на кандидати за членови на совет на општина Босилово,

  17. Група избирачи Божо Лажетиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар,

  18. Група избирачи Борис Ванчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Богданци,

  19. Група избирачи Муамет Ахмедов, листа на кандидати за членови на совет на општина Чашка,

  20. Група избирачи Даниел Максимовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

  21. Група избирачи Томе Ќичуков, листа на кандидати за членови на совет на општина Гевгелија,

  22. Група избирачи Дарко Спасовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Ранковце,

  23. Група избирачи Костадин Василев, листа на кандидати за членови на совет на општина Ново Село,

  24. Група избирачи Стојанчо Трпески- Чауш, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

  25. Група избирачи Митко Камчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

  26. Група избирачи Костадин Ристоманов, листа на кандидати за членови на совет на општина Ново Село,

  Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК на 29 август ќе работат до 21 часот, а на 30 август до 24 часот. Собирањето на потписи трае заклучно со 30 август 2021 година.

  Сподели на:
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement

  Отворени работни места во Полог:

  Advertisement
  Advertisement
  Гостиварпред 2 минути

  Гостивар во последни 24 часа без потврдени нови ковид случаи

  Македонијапред 2 часа

  Филипче: Од утре почнува вакцинацијата со трета доза против ковид-19

  Здравје и убавинапред 4 часа

  Чај од лешник – истакнат во народната медицина, еве за што помага

  Македонијапред 6 часа

  Недела неработен ден, наверојатно по завршување на изборите

  Гостиварпред 7 часа

  19 казни за брзи возачи на подрачјето на Гостивар

  Занимливостипред 20 часа

  Во САД се планира изградба на пустинска еко-футуристичка метропола – ТЕЛОСА

  Гостиварпред 20 часа

  „Гостивар, семеен град“- работилница на Форумот на жени на ДУИ

  Гостиварпред 21 час

  Во возило што го управувал гостиварец пронајдени мигранти од Сомалија, Сирија и Пакистан

  Гостиварпред 21 час

  Партиите во Гостивар се обврзаа дека ќе го слушаат гласот на младите

  Гостиварпред 22 часа

  Ковид извештај:17 починати во последно деноноќие, пријавени и 3 смртни случаи од претходно

  Гостиварпред 1 ден

  Младински форум на ДУИ во Гостивар постави фотографии со кучиња во малиот парк

  Македонијапред 1 ден

  78% од новите случаи и 80% од хоспитализираните со ковид се невакцинирани-анализа на МЗ

  Гостиварпред 1 ден

  Делегација на Сојузот на турски општини во посета на Гостивар

  Македонијапред 2 недели

  МОН да воведе задолжително бесплатно тестирање во училиштата, а наставата да се одвива и на отворено-повикува МЕЃАШИ

  Гостиварпред 2 недели

  Пазар Гостивар – Ќе правиме ајвар, но помалку оти е скапо, велат граѓаните

  Гостиварпред 2 недели

  Починатото лице на 23 години од Гостивар немало хронични болести и не било вакцинирано против ковид

  Гостиварпред 1 недела

  Бојкот на наставата по турски јазик во гимназијата во Гостивар: „Затворањето на паралелката е дискриминација“

  Локални избори 2021пред 2 недели

  Во Маврово Ростуше поднесени 2 кандидатури за градоначалник и 6 советнички листи

  Гостиварпред 1 недела

  Гостиварец ја нападнал сопругата додека биле на гости кај роднини

  Гостиварпред 1 недела

  Во Гостивар лишен од слобода угостител во чиј локал имало гости без сертификат за вакцина

  Локални избори 2021пред 2 недели

  СДСМ и ВМРО ДПМНЕ без кандидати за градоначалник во Гостивар, Матески и Димовски носители на листите

  Гостиварпред 2 недели

  Дискусија во Гостивар: Пандемијата ги погоди угостителите, занаетчиите, бизнисите…

  Гостиварпред 2 недели

  Модуларната болница во Гостивар привремено ќе се затвори

  Гостиварпред 2 недели

  Гостиварско-Две лица приведени за кражба, физички напад поради недоразбирање во сообраќај

  Гостиварпред 4 дена

  Гостиварец се нафрлил врз сопругата, во нападот учествувале и неговите сестри и мајка

  Гостиварпред 1 недела

  Физички напад во казино во Гостивар, приведени 2 лица

  Спортпред 4 недели

  КК Гостивар започна со подготовките за новата сезона

  Спортпред 4 месеци

  ФОТО ВЕСТ: Македонија тргна за Букурешт на EURO 2020

  Гостиварпред 4 месеци

  Етно вешта жена во гостиварско Зубовце – старински специјалитети, чист воздух и дружење

  Гостиварпред 4 месеци

  Повторно протест во Гостивар: Хартиените учебници да останат основно средство за учење!

  Гостиварпред 4 месеци

  Протест во Гостивар: „Нема да дозволиме експерименти врз нашите деца“

  Гостиварпред 5 месеци

  Паркот во Гостивар ќе добие нов лик и социјално инклузивен дел (фото)

  Гостиварпред 7 месеци

  На поларно време и снег Гостивар маршираше во чест на жртвите во автобуската несреќа

  Гостиварпред 8 месеци

  Како се прославуваше Водици во Гостивар од 2016 до 2020 година (галерија)

  Спортпред 11 месеци

  На Градскиот стадион во Гостивар: ФК Гостивар – ФК Вардар Форино 1:0 (фото)

  Спортпред 1 година

  На Градскиот стадион во Гостивар: Вардар Форино – Вардар Скопје (8:9)

  Гостиварпред 1 година

  ПРОТЕСТ – Русино е смрт! Белите дробови ни се црни! Сакаме цвеќе, не сакаме депонија!

  Спортпред 1 година

  Кошаркарскиот клуб Гостивар започна со подготовките за сезоната 2020/2021

  Гостиарскипред 1 година

  ГОСТИВАР МОРА ДА ДИШЕ! Протест бр.2 (фотогалерија)

  Популарно изминативе 100 дена

  error: Содржината е сопственост на Gostivarpess.mk!