• Дата: 16/12/2017

ФОТО ВЕСТ: Ветрот откорна дел од кров на зграда – оштетени автомобили

Гостивар, 16.12.2017