Поврзи се со нас

Македонија

Градинките од денес со редовна работа, во училиштата штрајкот продолжува

Објавено

на

Постигнатиот договор меѓу Владата и раководството на Синдикатот за образование, наука и култура (СОНК) за зголемување на платите од 12 проценти, не доби поддршка од членовите на СОНК, поради што и денеска продолжува штрајкот во основните и средните училишта, а, според најавите, ќе трае се додека не се најде прифатливо решение за двете страни. Од друга страна, СОНК одлучи градинките да продолжат со редовно работење.

Претседателот на СОНК, Јаким Неделковски, вчера откако објави дека членството не го прифатило предлогот за зголемување на платите од 12 проценти, изјави дека Синдикатот во знак на незадоволство од резултатите на преговорите одлучил да организира голем масовен протест пред Владата в среда на 4 мај 2022 година.

– Нашето членство во текот на денешниот ден се изјаснуваше во однос на предлозите. Од вкупно 480 синдикални организации кои што дадоа податоци за нивното изјаснување, 388 беа за продолжување на штрајкот од утре, а само 83 беа за прекинување на штрајкот. Најголемиот дел од овие што се изјаснија за прекинување на штрајкот, се синдикалните организации од детската заштита, а без исклучок, огромниот број кои беа за продолжување на штрајкот се колегите кои се вработени во основното и средното образование. Советот на СОНК, со оглед на сумираните резултати, донесе одлука дека штрајкот во основното и средното образование продолжува и во текот на утрешниот ден се до наоѓање на заедничко прифатливо решение помеѓу Синдикатот и Владата, нагласи вчера Неделков.

Тој додаде дека Советот на СОНК, врз основа на изјаснувањето на синдикалните организации од детските градинки донел одлука во градинките штрајкот да се стави во мирување.

Имено, откако СОНК објави дека постигнал договор со Владата, вчера членовите на Синдикатот се собраа пред неговото седиште да протестираат. По искажаното незадоволство, Неделков ги оквалификува како шпекулации информациите дека е потпишан договор со Владата и дека било поткупено раководството на Синдикатот.

– Едно е јасно. Вчера бевме во Влада и во изјава за медиумите кажавме дека разговаравме и дека останува на членството да се произнесе по предлозите. Од таа причина, се уште се држат состаноци и се сондира мислењето на членството. И Синдикатот со 50 плус еден глас ќе одлучи за прифаќање или одбивање на понудата. И од таа причина бидете сигурни дека без никаква манипулација, ќе бидат јавни и транспарентни одлуките на членството, изјави вчера Неделков пред насобраните членови на Синдикатот.

Штрајкот во основното и средното образование и детските градинки почна на 11 април. СОНК веќе втор пат одбива владин предлог за зголемување на платите, бидејќи се уште не го постигнале тоа што го бараат. Владата првично предложи зголемување на платите од 10 проценти, а потоа на 12 отсто, но СОНК бара покачување од 18,4 проценти и усогласување на останатите плати со минималната плата и ќе го продолжи штрајкот се додека не се најде компромисно решение за двете страни.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Çerdhet nga sot me punë të rregullt, në shkolla greva vazhdon

Објавено

на

Marrëveshja e arritur në mes të Qeverisë dhe kryesisë së Sindikatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SASHK) për rritjen e pagave për 12 për qind, nuk ka marrë mbështetje nga anëtarët e SASHK-ut, për çka edhe sot greva vazhdon në shkollat ​​fillore dhe të mesme dhe, sipas njoftimeve, do të zgjasë deri në gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme reciprokisht. Në anën tjetër, SASHK vendosi që çerdhet të vazhdojnë të funksionojnë rregullisht.

Kryetari i SASHK-ut, Jakim Nedelkovski dje pasi kumtoi se anëtarësia nuk e pranon propozimin për rritjen e pagave për 12 për qind, tha se Sindikata në shenjë pakënaqësie me rezultatet e negociatave ka vendosur që të organizojë një protestë masive para Qeverisë të mërkurën, 4 maj 2022.

  • Anëtarësia jonë sot shprehu pikëpamjet e saj për propozimet. Nga gjithsej 480 sindikata që dhanë të dhëna për deklaratën e tyre, 388 ishin pro vazhdimit të grevës nga nesër dhe vetëm 83 për ndërprerjen e grevës. Shumica e atyre që kërkuan ndërprerjen e grevës janë sindikatat e mbrojtjes së fëmijëve, dhe pa përjashtim, numri i madh që ishin pro vazhdimit të grevës janë kolegë të punësuar në arsimin fillor dhe të mesëm. Këshilli i SASHK-ut, duke marrë rezultatet e përmbledhura, ka vendosur që greva në arsimin fillor dhe të mesëm të vazhdojë edhe nesër derisa të gjendet një zgjidhje e pranueshme reciprokisht ndërmjet Sindikatës dhe Qeverisë, tha dje Nedelkov.

Ai shtoi se Këshilli i SASHK-ut, në bazë të deklaratës së sindikatave nga çerdhet, ka marrë vendim që të pezullohet greva nëpër çerdhe.

Gjegjësisht, pasi SASHK ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me Qeverinë, dje anëtarët e Sindikatës janë mbledhur para selisë së saj për të protestuar. Pas pakënaqësisë së shprehur, Nedelkov i cilëson si spekulime informacionet se është nënshkruar marrëveshje me Qeverinë dhe se kryesia e Sindikatës ka marrë ryshfet.

  • Një gjë është e qartë. Dje ishim në Qeveri dhe në një deklaratë për media thamë se kemi biseduar dhe se i takon anëtarësisë që të komentojë propozimet. Për këtë arsye ende mbahen mbledhje dhe jepet mendimi i anëtarësisë. Bashkimi me 50 plus një vota do të vendosë nëse do ta pranojë apo refuzojë ofertën. Dhe për këtë, të jeni të sigurt se pa asnjë manipulim, vendimet e anëtarësisë do të jenë publike dhe transparente, tha dje Nedelkov para anëtarëve të tubuar të Unionit.

Greva në arsimin fillor dhe të mesëm dhe kopshte filloi më 11 prill. SASHK-u për herë të dytë refuzon propozimin e qeverisë për rritjen e pagave, sepse ende nuk e kanë arritur atë që kërkojnë. Qeveria fillimisht propozoi rritje të pagave prej 10 për qind dhe më pas 12 për qind, por SASHK kërkon rritje prej 18.4 për qind dhe harmonizim të pagave të tjera me pagën minimale dhe do të vazhdojë grevën derisa të arrihet një kompromis për të dyja palët.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена