Импресум

Сопственост на:

Основан од:
Ивица Адамоски

Редакција:
Љупка Антеска – Главен уредник
Александра Ѓурчиноска
Слаѓана Брезовска
Александар Николоски
Никола Николоски
Небојша Петревски

Контакт:
info@gostivarpress.mk