Поврзи се со нас

Македонија

Конкурс за прием во јавните ученички домови за учебната 2022/2023 година

Објавено

на

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во државава за учебната 2022/2023 година објави Министерството за образование и наука.

Слободни се 2555 места во 18 ученички домови во 14 градови. Во пет ученички дома во Скопје се слободни вкупно 808 места.

Учениците кои се пријавуваат на Конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет-порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk или директно да поднесат хартиена пријава до ученичкиот дом.

Рокот за електронското пријавување на учениците кои се запишани во втора, трета и четврта година почнува од 24 јуни и ќе трае до 1 јули 2022, а за учениците кои се запишани во прва година електронското пријавување ќе биде од 1 јули до 8 јули 2022.

Во објавениот Конкурс се наведени условите за прием во јавните ученички домови, потребните документи и начинот и постапката за прием.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Konkursi për pranim në konviktet publike për vitin akademik 2022/2023

Објавено

на

Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpalli konkurs për pranimin e studentëve në konviktet publike në vend për vitin akademik 2022/2023.

Janë 2555 vende të disponueshme në 18 konvikte në 14 qytete. Gjithsej 808 vende janë të disponueshme në pesë konvikte studentore në Shkup.

Studentët që aplikojnë në konkurs duhet të plotësojnë aplikacionin elektronik të postuar në portalin e internetit http://e-uslugi.mon.gov.mk ose të dorëzojnë aplikacionin në letër direkt në konvikt.

Afati i fundit për regjistrimin elektronik të studentëve të regjistruar në vitin e dytë, të tretë dhe të katërt fillon më 24 qershor dhe do të zgjasë deri më 1 korrik 2022, ndërsa për studentët e regjistruar në vitin e parë regjistrimi elektronik do të jetë nga data 1 korrik deri më 8 korrik 2022.

Në Коnkursin e shpallur renditen kushtet për pranim në konviktet publike, dokumentet e kërkuara dhe mënyra dhe procedura e pranimit.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена