Поврзи се со нас

Македонија

МОН ги објави резултатите од конкурсите за ученички стипендии за учебната 2021-2022

Објавено

на

Министерството за образование и наука ги објави резултатите од конкурсите за доделување ученички стипендии за учебната 2021-2022 година.

На веб-страницата на МОН се објавени добитниците на различни категории ученички стипендии заедно со договорот за стипендија.

Најдоцна до 3 декември 2021, секој добитник на стипендија треба да го симне и пополни во три примероци соодветниот договор за стипендија и заедно со копија од лична трансакциска сметка да го достави до МОН.

Одбиените кандидати ќе имаат можност да поднесат приговор до Министерството, на адреса: бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје или преку електронската адреса: ucenicki.stipendii@mon.gov.mk, откако на домашна адреса ќе добијат решение во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.

МОН доделува стипендии за: социјална поддршка на ученици; за ученици со посебни потреби; за талентирани ученици; за талентирани ученици – спортисти; за талентирани ученици – уметници;  за ученици запишани во дуални паралелки; за запишани во тригодишно стручно образование; за ученици Роми и за ученици од наставата за неколку видови струки.

Стипендии за социјална поддршка на ученици 

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици со посебни потреби

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за талентирани ученици

Добитници на стипендија|
Договор за стипендија

Стипендии за талентирани ученици – спортисти

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за талентирани ученици – уметници

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици запишани во дуални паралелки

Добитници на стипендија од прв конкурс
Добитници на стипендија од повторен конкурс
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од прва година кои реализираат наставни планови и програми од електро-техничка струка, градежно-геодетска струка, угостителско – туристичка струка, земјоделско-ветеринарна струка, машинска струка или текстилно-кожарска струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици запишани во тригодишно стручно образование

Добитници на стипендија од прв конкурс
Добитници на стипендија од повторен конкурс
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од градежно – геодетска струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од машинска струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од текстилно – кожарска струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од угостителско – туристичка струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од земјоделско – ветеринарна струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици од електротехничка струка

Добитници на стипендија
Договор за стипендија

Стипендии за ученици Роми

Добитници – прва категорија
Договор за стипендија

Добитници – втора категорија
Договор за стипендија

Добитници – трета категорија
Договор за стипендија

Добитници – четврта категорија
Договор за стипендија

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Гостиварпред 1 недела

Комуналец Гостивар по прекинот во водоснабдувањето: Водата од градскиот водовод да не се пие

Гостиварпред 3 недели

ОСМОМАРТОВСКИ СО БЕЛИНДА ТУКСАР ЛОТЕСКА, началничка на Отсек за криминалистичко разузнавање, статистика и документирање во ОВР Гостивар

Вестипред 6 дена

Вo Здравствен дом Ростуше дијагностика и интервенции со современа апаратура за пациентите од цел регион

Гостиварпред 3 недели

Гостивар е се‘ уште без вода, се комплицирала работата на терен, екипи санираат дефект

Гостиварпред 3 недели

Утре во Гостивар ќе нема вода повеќе часови

Гостиварпред 2 недели

Автопатот Тетово-Гостивар ќе почне да се гради на 22 април, ќе чини 125 милиони евра според првична пресметка

Гостиварпред 2 недели

Во понеделник дел од Гостивар 5 часа без струја, ќе биде исклучено и училиште

Македонијапред 4 недели

Пред општинската зграда во Ростуше покрај македонското поставено и турското знаме

Гостиварпред 3 недели

Гостопримството на гостиварци и дали биле подобри домаќини од тетовци?…

Огласи за вработување:

Популарно изминативе 100 дена

Вести

MASH i shpalli rezultatet nga konkurset për bursa të nxënësve për vitin shkollor 2021/2022

Објавено

на

Ministria e arsimit dhe shkencës i shpalli rezultatet nga konkurset për ndarjen e bursave të nxënësve për vitin shkollor 2021-2022.

Fituesit e kategorive të ndryshme të bursave studentore publikohen në faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së bashku me marrëveshjen e bursave.

Më së voni deri më 3 dhjetor 2021, çdo fitues i bursës duhet të shkarkojë dhe plotësojë tre kopjet e marrëveshjes përkatëse të bursës dhe ta dorëzojë atë së bashku me një kopje të llogarisë personale të transaksionit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Kandidatët e refuzuar do të kenë mundësi të paraqesin ankesë pranë Ministrisë, në adresën: Blv. “Shën. Cyril dhe Metodius ”nr. 54, 1000 Shkup ose përmes e-mail adresës: ucenicki.stipendii@mon.gov.mk, pas marrjes së vendimit në adresën e shtëpisë me arsyetimin se përse nuk është pranuar kërkesa.

MASH jep bursa për: mbështetje sociale të nxënësve; për nxënësit me nevoja të veçanta; për nxënës të talentuar; për nxënës të talentuar – sportistë; për nxënës të talentuar – artistë; për nxënësit e regjistruar në klasa të dyfishta; për të regjistruar në arsimin profesional trevjeçar; për nxënësit romë dhe për nxënësit nga mësimdhënia e disa llojeve të profesioneve.

Bursa për mbështetje sociale të nxënësve 

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës me nevoja të veçanta

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës të talentuar

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës të talentuar-sportistë  

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës të talentuar -artistë 

Fitues të bursës
Договор за стипендија

Bursa për nxënës të regjistruar në klasa të dyfishta

Fitues të bursës nga konkursi i parë
Fitues të bursës nga konkursi i përsëritur
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga viti i parë të cilët realizojnë plane mësimore nga lëmia elektro-teknike, lëmia gjeodezi, lëmia hotelierike-turistike, lëmia bujqësore-veterinere, lëmia makinerike ose tekstile-të lëkurës. 

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës të shkruar në arsim trevjeçar profesional 

Fitues të bursës nga konkursi i parë
Fitues të bursës nga konkursi i përsëritur
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga lëmia ndërtimtari-gjeodezi 

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga lëmia maqinerike

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga lëmia testile-të lëkurës 

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga lëmia hotelierike-turistike 

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga lëmia bujqësore-veterinere 

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës nga lëmia elektroteknike  

Fitues të bursës
Kontratë për bursë

Bursa për nxënës Romë

Fitues – kategoria e parë
Kontratë për bursë

Fitues – kategoria e dytë
Kontratë për bursë

Fitues – kategoria e tretë
Kontratë për bursë

Fitues – kategoria e katërt
Kontratë për bursë

Популарно изминативе 100 дена