Поврзи се со нас

Гостивар

Патарини: Над 1.000 евра една година Гостивар – Скопје одење и враќање

Објавено

на

Еден твит што се појави деновиве повторно разгори дебата за една од вечните теми во јавноста – како се наплатуваат патарините. Според објавата што ја споделија стотици на социјалните мрежи, ако жител на Велес работи во Скопје и патува со автомобил, само за патарини годишно би дал над 58.000 денари, кога ќе се одбијат викендите и годишниот одмор, пишува ПРИЗМА. во текст под наслов „Политичко лицемерие со патарините“.

Слично е и со другите градови што се блиску до Скопје, од каде што вработени патуваат дневно до главниот град и се враќаат. Возач од Тетово би платил речиси 39.000 денари ако секој работен ден вози автомобил до Скопје и назад, од Гостивар околу 68.000, а од Куманово над 48.000.

Во анализата понатаму се споделуваат податоци од Светска банка од 2015 година, според кои наплатата на патарини учествува со 0,5 проценти во вкупниот БДП во државата. Од вредноста на целата стопанска активност што се одвива во текот на една година – производство, услуги, работи, половина процент отпаѓа само на парите што ги даваме за да се крене рампата на автопатот.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Pagesa rrugore: Mbi 1000 euro në vit Gostivar – Shkup vajtje dhe kthim

Објавено

на

Një postim në Twitter që është shfaqur këto ditë ka ringjallur një debat për një nga temat e përjetshme në publik – si tarifohen pagesat rrugore. Sipas njoftimit të shpërndarë nga qindra profile në rrjetet sociale, nëse një banor i Velesit punon në Shkup dhe udhëton me veturë, do të paguante mbi 58.000 denarë në vit, kur do të hiqen fundjavat dhe pushimi vjetor, shkruan PRISMA. në një artikull me titull “Hipokrizi politike me pagesat rrugore”.

Ngjashëm është edhe me qytetet e tjera që janë afër Shkupit, nga ku punonjësit udhëtojnë çdo ditë drejt kryeqyteti dhe anasjelltas. Shoferi nga Tetova do të paguante gati 39.000 denarë nëse shkonte me veturë për në Shkup dhe kthim çdo ditë pune, nga Gostivari rreth 68.000, ndërsa nga Kumanova mbi 48.000

Analiza më tej shpalos të dhënat e Bankës Botërore të vitit 2015, sipas të cilave mbledhja e pagesave rrugore merr pjesë me 0.5 përqind të PBB-së totale në vend. Nga vlera e gjithë aktivitetit ekonomik që zhvillohet gjatë një viti – prodhim, shërbime, punime, gjysma e përqindjes bie vetëm tek paratë që japim për të ngritur rampat në autostradë.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена