Поврзи се со нас

Македонија

Резултатите од Пописот за шест месеци

Објавено

на

Вкупно 1.832.696 лица, 568.175 домаќинства и 837.255 станови се евидентирани со Пописот што официјално заврши вчера, а траеше 26 дена, почнувајќи од 5 септември. Во дијаспората се самопопишале 204.805 македонски државјани, најмногу од западноевропските, а многу помалку од прекуокеанските земји.

Резултатите се очекува да бидат објавени до крајот на март 2022 година, за шест месеци од денот на завршувањето на Пописот.

Како што соопшти синоќа директорот на Државниот завод за статистика (ДЗС), Апостол Симовски, занемарувачка е бројката на оние граѓани кои одбиле да се попишат, но деновиве ќе биде собрана и точно ќе се знае колку се. Против нив ќе бидат покренати соодветни постапки. Бројката е занемарувачка, рече Симовски, и може да се изрази во промили, не во проценти.

-Пописот е целосно успешно спроведен. Земјава покажа дека има капацитет да спроведе ваква тешка статистичка операција. Сите домови беа посетени, сите граѓани беа дел од пописот, а оние кои не беа опфатени, а се дел од базите на податоци, ќе бидат дел од пописот, истакна Симовски.

Тој информира дека со комбинираниот метод се овозможи ефикасно следење на попишувањето.

-Со помош на технички алатки се овозможи ефикасно следење на попишувањето и опфатот на единиците на пописот на терен. Изразено во бројки, тоа значи дека од опфатените објекти за живеење 91 процент беа предмет на попис, а девет проценти се објекти кои не се предмет на попис. Сите објекти кои беа предмет на попис беа посетени по неколку пати. Онаму каде што по неколкукратните обиди не се оствари контакт со граѓаните, тие беа повикани да се попишат во седиштата на општините. Оние кои тоа не успеаја да го направат, сепак ќе бидат дел од пописот, бидејќи се очекува да ги има во некоја од базите што ќе се користат при обработката на податоци, така што со сигурност знаеме дека целосно и успешно го опфативме населението кое во овој момент живее во државата, рече директорот на ДЗС и најави дека во наредниот период ќе продолжат следните фази од пописот.

Тој објасни дека прво, комисиите на пописните реони треба да ги финализираат завршните активности – прибирање на лап-топите, останатите пописни материјали и нивно враќање во Заводот, а потоа ќе почне процесот на обработка на податоците според утврдена програма и Акцискиот план.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Гостиварпред 3 недели

Девизниот курс денес според приватните менувачници во Гостивар и НБРМ

Гостиварпред 4 недели

Продавале девојче за 50 до 200 евра, меѓу уапсените има и од Гостивар

Вестипред 3 недели

Планинско велосипедска тура „МТБ Маврово 2023“ – Во тек е пријавување

Гостиварпред 4 недели

Тамара од Гостивар ќе ја претставува Македонија на Јуниорскиот Евросонг!

Писмапред 2 недели

ПИСМА: Граѓани од Гостивар реагираат на небезбедно градилиште

Гостиварпред 2 недели

ПИСМА: Стотина родители инсистираат на целодневна настава во ОУ „Гоце Делчев“ Гостивар

Гостиварпред 3 недели

Во Гостивар утре хит комедијата „Обвинителка“ со легендарната Лидија Вуќичевиќ

Гостиварпред 2 недели

30 дена притвор за гостиварецот пријавен за сексуално вознемирување на малолетната внука

Гостиварпред 4 недели

Група граѓани од Гостивар со поддршка за Реџеп Таип Ердоган

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Rezultatet nga Regjistrimi pas gjashtë muajve

Објавено

на

Gjithësej 1.832.696 persona, 568.175 amvisëri dhe 837.255 banesa janë evidentuar me Regjistrimin i cili dje mbaroi zyrtarisht, kurse zgjati 26 ditë, duke filluar nga 5 Shtatori. Në diasporë janë regjistruar 204.805 shtetas maqedonas, më së shumti prej shteteve perëndimore europiane, kurse shumë më pak nga vendet tejoqeanike.

Rezultatet pritet të jenë të shpallura deri në fund të Mars 2022, pas gjashtë muajsh nga dita e mbarimit të Regjistrimit.

Siç njoftoi mbrëmë drejtori i Entit shtetëror për statistika (ESHS), Apostoll Simovski, është i lënë anësh numri i atyre qytetarëve që kanë refuzuar të regjistrohen, por në ditët në vazhdim do të mblidhet dhe saktë do të dihet se sa janë. Kundër tyre do të ngrihen parashtesa adekuate. Numri është i parëndësishëm, tha Simovski, dhe mund të tregohet në promile, jo në përqindje.

-Regjistrimi është i kryer plotësisht me sukses. Vendi dëshmoi se ka kapacitet të zbatojë një operacion statistikor të këtillë të rëndë. Të gjithë shtëpitë ishin vizituar, të gjithë qytetarët ishin pjesë e regjistrimit, kurse ato që nuk kanë qenë të përfshirë, kurse janë pjesë e bazave të të dhënave, do të jenë pjesë e regjistrimit, theksoi Simovski.

Ai informoi se me metodën e kombinuar u mundësia ndjekje efikase e regjistrimit.

  • Me ndihmën e veglave teknikë u mundësia ndjekje efikase të regjistrimit dhe përfshirjes së njësive të regjistrimit në terren. E shprehur në numra, ajo do të thotë se nga objektet e përfshira të jetesës 91 përqind ishin lëndë të regjistrimit, kurse nëntë përqind janë objekte të cilat nuk janë lëndë të regjistrimit. Të gjitha objektet të cilat ishin lëndë të regjistrimit ishin të vizituar nga disa herë. Aty ky pas tentimeve të shumta nuk është realizuar kontakt me qytetarët, ato ishin të thirrur të regjistrohen në selitë e komunave. Ato që nuk arritën t’a bëjnë këtë, megjithatë do të jenë pjesë e regjistrimit, pasi pritet të jenë në ndonjë nga bazat që do të shfrytëzohen gjatë përpunimit të të dhënave, kështu që me siguri dijmë se në mënyrë të plotë dhe të suksesshme e përfshimë popullsinë që në këtë moment jeton në shtetin tonë, tha drejtori i ESHS dhe njoftoi se në periudhën e ardhshme do të vazhdojnë fazat e tjera të regjistrimit.

Ai sqaroi se së pari, komisionet e rajoneve regjistruese duhet t’i finalizojnë aktivitetet përfundimtare – mbledhja e lap-topave, materialet e tjera regjistruese dhe kthim të tyre në Entin, kurse pastaj do të fillojë procesi i përpunimit të të dhënave sipas programit të miratuar dhe Planit aksionar.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена