Na ndiqni në:

Maqedoni

E publikuar shpallja për ndihmë për faturat e rrymës për personat me të ardhura të ulëta

Botuar

  • македонски јазик

Është shpallur thirrja publike për mbështetje financiare për energjinë elektrike të konsumuar për personat me të ardhura të ulëta. Për këtë qëllim janë siguruar 60 milionë denarë.

Sipas njoftimit publik, të publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë, personat me të ardhura të ulëta përfitojnë mbështetje financiare me uljen e faturës mujore për energjinë e konsumuar në vlerë prej 600 deri në 800 denarë nga dita e paraqitjes së aplikacionit. Vlerësohet se do të mbulohen më shumë se 7500 familje.

  • Për të garantuar mbrojtjen e konsumatorëve vulnerabël të energjisë, në përputhje me Programin për mbrojtjen e konsumatorëve vulnerabël të energjisë për vitin 2022, Ministria e Ekonomisë sot shpalli thirrje publike për dhënien e mbështetjes financiare për personat me të ardhura të ulëta në vitin 2022, të ardhurat e rregullta mujore të të cilëve në amvisëri nuk i kalon të ardhurat neto prej 30.000 denarë për një person të vetëm deri në 15.194 denarë, amvisëri me dy anëtarë deri në 18.000 denarë, amvisëri me tre anëtarë deri në 21.000 denarë, amvisëri me katër anëtarë deri në 25.000 denarë dhe amvisëri me pesë anëtarë e më shumë deri në 30.000 denarë, shpjegon ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në një postim në “Facebook”.

Dhënia e mbështetjes financiare do të bëhet nga Ministria e Ekonomisë nëpërmjet përzgjedhjes së kërkesave të pranuara duke zbatuar parimin e të ardhurave më të ulëta të familjeve në vitin 2021 për secilën nga kategoritë, deri në shterimin e fondeve të parashikuara në program.

Mbështetja financiare jepet në baza mujore për përdorues për një periudhë 12 mujore.

  • Konsumatorët vulnerabël të energjisë sipas programit të cilët përdorin asistencë minimale të garantuar dhe marrin një shtesë monetare për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve për konsumin e energjisë në amvisëri në përputhje me nenin 42 të Ligjit për mbrojtjen sociale dhe të moshuarit në përputhje me nenin 7 të Ligji për sigurimet shoqërore Të moshuarit nuk kanë të drejtë në mbështetje financiare nga ky njoftim, sqarojnë nga Ministria e Ekonomisë.

Aplikantët e kualifikuar duhet të paraqesin një kërkesë, e ndjekur nga një deklaratë e noterizuar që konfirmon se i gjithë dokumentacioni i bashkëngjitur aplikimit është i saktë dhe i besueshëm, një vërtetim nga punëdhënësi për shumën e pagës së paguar në vitin 2021 ose një raport nga një bankë për të ardhurat nga pensionet e paguara nga FSDK (çeku i pensionit) për vitin 2021 dhe pasqyra bankare për të gjitha llogaritë e transaksioneve të bëra vitin e kaluar nga aplikanti dhe anëtarët e familjes. Ndër dokumentet që duhet të dorëzohen është vërtetimi nga Agjencia e Punësimit se familjarët nuk janë të punësuar dhe fotokopja e faturës së fundit të marrë për vitin 2021 për energjinë elektrike të konsumuar në amvisëri.

I gjithë dokumentacioni dorëzohet me postë në Ministrinë e Ekonomisë në adresën “Jurij Gagarin” nr.15, 1000 Shkup, me shënim – shpallje publike për mbështetje financiare për energji elektrike të konsumuar për personat me të ardhura të ulëta për vitin 2022.

Më shumë informacion rreth shpalljes mund të gjeni në https://www.economy.gov.mk/doc/3070, ndërsa afati për aplikim është 30 ditë nga data e publikimit të shpalljes.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

ANKETIMI

По кој модел на настава треба да започне второто полугодие во училиштата?

Резултати од анкетата

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Популарно изминативе 100 дена