Na ndiqni në:

Maqedoni

E shpallur gjendje krize të energjisë termike

Botuar

  • македонски јазик

Qeveria në seancën e djeshme miratoi Dekret për kriteret dhe kushtet për shpalljen e gjendjes së krizës në rastet e motit dhe fatkeqësive natyrore, aksidenteve dhe shqetësimeve në tregun e ngrohjes, mënyrën e furnizimit me ngrohje në krizë, masat e marra në rast të gjendjes së krizës.

Sipas këtij dekreti, monitorimi, analiza dhe vlerësimi i vazhdueshëm i situatës në tregun e ngrohjes do të bëhet nga Komisioni për monitorimin e situatës me furnizimin me ngrohje, i cili do të ngrihet nga Ministri i Ekonomisë.

Komisioni pritet të përbëhet nga tetë anëtarë, nga një përfaqësues nga pozitat e larta drejtuese në Ministrinë e Ekonomisë, Komisionin Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, një përfaqësues nga Asociacioni i Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe pesë përfaqësues nga mbajtësit e licencave në tregun e energjisë termike.

Mandati i anëtarëve të Komisionit është katër vjet dhe ai duhet të bëjë një vlerësim të situatës së krizës në furnizimin me ngrohje bazuar në analizën e shfaqjes së mosfunksionimit të plotë ose të pjesshëm të sistemit të shpërndarjes së nxehtësisë të shkaktuar nga moti ose fatkeqësitë natyrore ose aksidentet, shfaqja e ndërprerjes së përhershme të objekteve të prodhimit të energjisë termike për shkak të aksidentit ose mungesës së burimeve të energjisë për prodhimin e energjisë termike, mundësia e përdorimit të lëndëve djegëse alternative për prodhimin e energjisë termike, mungesa e energjisë termike dhe gjendja e tregut të energjisë termike.

Dekreti parashikon që në rast krize, në varësi të vlerësimeve, të merren masa për menaxhimin e krizës të përgatitura nga operatorët e sistemeve të shpërndarjes, për të kufizuar furnizimin me ngrohje, si dhe për të siguruar sasi shtesë të energjisë termike.

Mjetet financiare të nevojshme për zbatimin e masave sigurohen nga burimet vetanake të të licencuarve për kryerjen e veprimtarive energjetike dhe/ose nga buxheti i shtetit në përputhje me Ligjin për menaxhimin e krizave dhe në mënyrën e përcaktuar në vendimin për shpalljen e gjendjes së krizës.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Популарно изминативе 100 дена