Поврзи се со нас

Гостивар

Таравари: Гостиварци повеќе нема да чувствуваат недостиг на вода за пиење

Објавено

на

Во Гостивар во тек е реализација на проект за модернизирање на водоводната мрежа, со што, според најавите од локалната самоуправа ќе се надмине проблемот со недостиг на вода за пиење.

„Со гордост ве известуваме дека во летото 2022 година гостиварци повеќе нема да чувствуваат недостиг на вода за пиење, бидејќи напорно работевме за да стигнеме до тука. Покрај модернизацијата на водоводната мрежа, гостиварци, а особено селата Здуње, Дебреше, Чајле, Форино, Чегране, Горнс Бањица, Долна Бањица, Беловиште, Балиндол, Стар Балиндол, како и населбите Циглана, Фазанериј, Блок XXI, Блок VIII, Блок VII, од следната година непрекинато ќе се снабдуваат со доволни количини вода за пиење. Им благодариме за поддршката на KFW Банк и нашите пријатели од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања – SECO.“, информираше градоначалникот Арбен Таравари.

Ова е еден од проектите кои Таравари ги споменува во неделниот извештај за работата на општината за периодот од 13 до 19 декември. Во продолжение ги пренесуваме останатите:

 

 1. Имплементација на дигитализацијата во средните и основните училишта во Гостивар со смарт табли и компјутер за секој ученик;
 2. Pеновирање и адаптација на периферното основно училиште “Мустафа Кемал Ататурк” во Долна Бањица;
 3. Oсновно училиште “Перпарими” – с. Чегране, продолжуваат работите за изградба на покривот на училиштето и целосна реконструкција на тоалетите;
 4. Речане – фасадирање на објектот на ОУ “Лирија” и трансформирање на надворешност;
 5. Инсталација на главна водоводна линија
 6. Без престанок продолжуваат работите за изградба на првиот крак од новиот водовод, како и за најголемиот резервоар за вода во рамките на проектот СЕЦО, со зафатнина од 5600 м3 во Здуње, преку кој треба да се снабдуваат населените места Здуње, Дебреше, Форино, Чегране, Седма и Осма Зона;
 7. Паркот кај Општината со нов изглед : Травертин 600 м2, зеленило 1500 м2 ново осветлување, модерен систем за наводнување, канделабри;
 8. Продолжуваат работите за изградба на Центарот за Aутизам – Буџетските пари за светлосно украсување на градот по повод новогодишнитр празници, ги прераспоредуваме во овој центар.
 9. Систематски поправки и одржување на јавното осветлување, Мало Турчане;
 10. Празници – Декорација на градскиот плоштад.
Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Гостиварпред 10 минути

Таравари: Гостивар треба да биде модел за Северна Македонија за меѓуетничките односи

Македонијапред 1 час

Пендаровски ги потпиша указите за петте закони за изградба на коридорите 8 и 10д

Гостиварпред 2 часа

Во Градец пуштен во употреба Дневен центар за лица со попреченост

Гостиварпред 3 часа

Нарушен јавен ред и мир во Гостивар на прославата за Ердоган

Македонијапред 4 часа

Бектеши: Нема продолжување на мерката за замрзнување на цените на земјоделските производи и нема поскапување на струјата

Гостиварпред 4 часа

Реоформен Младинскиот совет во Гостивар

Гостиварпред 5 часа

Тепачка во гостиварска Циглана, приведени неколку лица

Македонијапред 6 часа

УЈП: Рокот за годишните даночни пријави истекува на крајот од овој месец

Македонијапред 7 часа

Одржана 10. државна изложба на македонско овчарско куче караман

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Taravari: Gostivarasit nuk do të ndjejnë më mungesë të ujit të pijshëm

Објавено

на

Në Gostivar është duke u realizuar projekti për modernizimin e rrjetit të ujësjellësit, me të cilin, sipas njoftimeve nga vetëqeverisja lokale, do të tejkalohet problemi i mungesës së ujit të pijshëm.

“Me krenari ju njoftojmë se në verën e vitit 2022, gostivarasit nuk do ta ndjejnë më mungesën e ujit të pijshëm, sepse kemi punuar shumë për të arritur deri këtu. Përveç modernizimit të rrjetit të ujësjellësit, Gostivari, veçanërisht fshatrat Zdunje, Debresh, Çajlë, Forinë, Çegran, Banjica e Epërme, Banjica e Poshtme, Turçan, Balindoll, Balindoll i Vjetër si dhe vendbanimet Cigllanë, Fazeneri, Blloku XXI, Blloku VIII, Blloku VII, nga viti i ardhshëm do të furnizohen në vazhdimësi me sasi të mjaftueshme të ujit të pijshëm. I falënderojmë për mbështetjen e KFW Bank dhe miqtë tanë nga Sekretariati Shtetëror i Zvicrës për Çështje Ekonomike – SECO”, tha kryetari Arben Taravari.

Ky është një nga projektet që Taravari e përmend në raportin javor për punën e komunës për periudhën 13-19 dhjetor. Në vazhdim ju përcjellim pjesën tjetër:

 1. Zbatimi i digjitalizimit në shkollat ​​e mesme dhe fillore në Gostivar me tabela të mençura dhe kompjuter për çdo nxënës;

 2. Renovimi dhe përshtatja e shkollës fillore periferike “Mustafa Kemal Ataturk” në Banjicën e Poshtme;

 3. Shkolla fillore “Përparimi” – fsh. Çegran, vazhdojnë punimet për ndërtimin e çatisë së shkollës dhe rikonstruksionin e plotë të tualeteve;

 4. Reçani – fasada e objektit të shkollës fillore “Liria” dhe transformimi i pamjes së jashtme;

 5. Instalimi i linjës kryesore të furnizimit me ujë

 6. Vazhdojnë punimet për ndërtimin e këmbës së parë të ujësjellësit të ri, si dhe për rezervuarin më të madh të ujit në kuadër të projektit SECO, me një vëllim prej 5600 m3 në Zdunje, përmes të cilit vendbanimet Zdunje, Debresh, Forinë, Çegran. të furnizohet Zona e shtatë dhe e tetë;

 7. Parku tek Komuna me pamje të re: Travertin 600 m2, gjelberim 1500 m2 ndriçim i ri, sistem vaditjeje moderne, shandane;

 8. Vazhdojnë punimet për ndërtimin e Qendrës së Autizmit – Paratë e buxhetit për dekorim të lehtë të qytetit me rastin e festave të Vitit të Ri, po i rishpërndajmë në këtë qendër.

 9. Riparime dhe mirëmbajtje sistematike të ndriçimit publik, Malo Turkane;

 10. Festat – Dekorimi i sheshit të qytetit.

 1. Систематски поправки и одржување на јавното осветлување, Мало Турчане;
 2. Празници – Декорација на градскиот плоштад.
Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена