Поврзи се со нас

Гостивар

Во градинките во Гостивар се штрајкува, работат само ангажираните со договор на дело

Објавено

на

Вработените во гостиварските градинки се приклучени на генералниот штрајк на СОНК, и од вчера го прекинаа извршувањето на работните задачи, а штрајкот го поминуваат во посебни простории определени за таа намена.

Сепак, со оглед дека законски мора да се обезбеди згрижување на децата кои родителите ќе ги однесат во градинка, со нив работат ангажираните со договор на дело. Вчера 540 запишани деца во градинките во Гостивар, беа донесени 104, додека денеска таа бројка е помала за триесетина.

„Ситуацијата во градинките е специфична, затоа што законска обврска е да се згрижуваат децата. Вработените стапија во штрајк, додека во работата со децата кои родителите ги носат кај нас се вклучија оние кои се ангажирани со договори на дело, а ги имаме 22 од сите профили. Денес во градинка се донесени 70 деца“, информира за Gostivarpress.mk директорката на гостиварските градинки, Даниела Бошкоска.

Министерството  за труд и социјална политика пак соопшти дека на државно ниво од вкупно 75 Јавни установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, во 25 предучилишни установи за деца денес воопшто не се штрајкува. Додека пак, во 50 предучилишни установи штрајкувале само дел од вработените.

„Овие податоци укажуваат дека една третина од вкупно вработените во предучилишните установи не го поддржуваат штрајкот организиран од СОНК, што претставува пораст од четири установи за разлика од вчерашниот ден“, извести Министерството.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Grevë në çerdhet e Gostivarit, punojnë vetëm të punësuarit me kontratë pune

Објавено

на

Të punësuarit në çerdhet e Gostivarit i janë bashkuar grevës së përgjithshme të SASHK-ut, të cilët nga dje kanë ndërprerë kryerjen e detyrave të punës dhe grevën po e kalojnë në dhoma të veçanta të caktuara për këtë qëllim.

Megjithatë, duke qenë se duhet të sigurohet kujdesi ligjor për fëmijët që prindërit do të çojnë në kopsht, me ta punojnë të punësuarit me kontratë. Dje në çerdhet e Gostivarit janë regjistruar 540 fëmijë, 104 janë sjellë, ndërsa sot ky numër është më i vogël për tridhjetë.

“Situata në kopshte është specifike, sepse është detyrim ligjor përkujdesja ndaj fëmijëve. Punonjësit kanë hyrë në grevë, ndërsa në punën me fëmijët që na sjellin prindërit janë përfshirë edhe ata që janë të angazhuar me kontrata pune dhe kemi 22 të të gjitha profileve. Sot në çerdhe janë sjellë 70 fëmijë”, tha për Gostivarpress.mk drejtoresha e çerdheve të Gostivarit, Daniela Boshkoska.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njoftoi se në nivel shtetëror nga gjithsej 75 institucione publike për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve parashkollorë, në 25 institucione parashkollore për fëmijë sot nuk ka fare grevë. Ndërkohë vetëm 50 pjesë e punonjësve kanë hyrë në grevë në 50 institucione parashkollore.

“Këto të dhëna tregojnë se një e treta e numrit të përgjithshëm të të punësuarve në institucionet parashkollore nuk e përkrahin grevën e organizuar nga SASHK-u, që është një rritje për katër institucione në krahasim me dje”, tha ministria.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена