• Дата: 29/11/2017

ФОТО ВЕСТ: На студот…

…некој разнесува, некој трага по храна

29.11.2017, Гостивар