Поврзи се со нас

Локални избори 2022

Униите на жени на ВМРО-ДПМНЕ и АА во Гостивар заедно на марш „Напред розово!“

Објавено

на

Во организација на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ во соработка со Унијата на жените на Алијанса за Албанците во Гостивар, попладневно се одржа настан по повод месецот за борба против рак на дојка, октомври. Под мотото „Напред розово“, жените заедно маршираа од пред Центарот за култура до градскиот плоштад, од каде ги испратија своите пораки за повисока свест за редовни превентивни прегледи и поддршка на секоја жена што се соочува со болеста.

„Целта ни е да ја подигнеме свеста, моралот кај жените, а со тоа и да ги поттикнеме на редовна контрола, редовни прегледи, самопрегледи кои се мнлгу битни во раната дијагноза, превенцијата, рано преземање на мерки, терапија и сето тоа води до позитивен исход од дијагнозата, односно оздравување и победа над оваа опака болест. Како лекар сакам да нотирам дека за да имаме навремена дијагноза потребно е да имаме и навремени испитувања. Затоа апелирам да се надминат слабостите кои ги имаше во текот на изминатиот ковид период, да има што е можно повеќе слободни термини за прегледи, за да можат жените непречено да ги вршат повие прегледи. Исто така, на Гостивар му е повеќе од потребно да се обезбеди мамограф, затоа што мамографијата е најточна метода, преку која може да се дијагностицира карциномот на дојка и без симптоми. Гледате дека овде сме присутни жени од различна возраст, етникум, политичка припадност, професија и ова е еден вид порака, апел дека карциномот на дојка не бира, секој може да заболи, но со вакви настани, со едукација и подигнување на моралот да не дозволиме ниту една жена да стане жртва“, порача Анета Ќироска, претседател на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ во Гостивар.

Беса Мухареми, претседател на УЖ на АА во Гостивар ги повика жените да бидат внимателни и одговорни кон своето здравје.

„Во духот на месец октомври, како што симболично е наречен „розов месец“ придонесуваме за сензибилизирање на јавноста за карциномот на дојка. Оваа болест може да ја погоди било која жена, па и мажите, не бира по националност, раса, религија. Порачуваме секој да мисли и да го чува своето здравје, да се прават редовни прегледи и контроли за да доколку е потребни навреме се преземат соодветни мерки“, истакна Мухареми.

Поддршка на активноста даде кандидатот за градоначалник на Гостивар од Алијанса/Алтернатива, Арбен Таравари.

„Карциномот на дојка е една од почестите болести што се јавуваат кај жените, но може да се превенира и тоа е главната порака на ваквите настани, превенцијата, повисока свест за рани прегледи. За жал во нашата болница се‘ уште не се исполнети во целост условите за превенција, да биде како што треба за жените што се соочуваат со карцином и за оние на кои им се неопходни прегледи“, рече Таравари.

На настанот присуствуваа и носителите на советничките листи на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата ,,За подобра Македонија“, Гоце Димовски и на Алијанса/Алтернатива, Ваљбон Лимани.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Гостиварпред 4 недели

Кривични за бесправно градење во Гостивар со фалсификување исправи, перење пари, злоупотреба на должност…

Гостиварпред 2 недели

ОСМОМАРТОВСКИ СО БЕЛИНДА ТУКСАР ЛОТЕСКА, началничка на Отсек за криминалистичко разузнавање, статистика и документирање во ОВР Гостивар

Гостиварпред 4 недели

Наша цел е поправедно општество и еднаквост, порачаа гимназијалците од Гостивар

Гостиварпред 2 недели

Гостивар е се‘ уште без вода, се комплицирала работата на терен, екипи санираат дефект

Гостиварпред 2 недели

Утре во Гостивар ќе нема вода повеќе часови

Гостиварпред 3 недели

45 семејства во Гостивар конечно добија клучеви од социјалните станови

Гостиварпред 1 недела

Автопатот Тетово-Гостивар ќе почне да се гради на 22 април, ќе чини 125 милиони евра според првична пресметка

Македонијапред 2 недели

Пред општинската зграда во Ростуше покрај македонското поставено и турското знаме

Гостиварпред 4 недели

Гостивар: Со картица од бившата вадел пари од банкомат

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Bashkësitë e grave të VMRO-DPMNE-së dhe ASH në Gostivar së bashku në marsh “Përpara rozë!”

Објавено

на

Në organizim të Bashkësisë së grave të VMRO-DPMNE në bashkëpunim me Bashkësinë e grave të Aleancës për Shqiptarët në Gostivar, këtë pasdite u mbajt ngjarja me rastin r muajit për luftë kundër kancerit të gjirit, Tetori. Nën moton “Përpara rozë”, gratë së bashku marshuan prej para Qendrës për kulturë deri te sheshi i qytetit, prej ku i dërguan mesazhet e tyre për ndërgjegjësim më të lartë për kontrolle të rregullta preventive dhe mbështetje të çdo gruaje që ballafaqohet me sëmundjen.

“Qëllimi ynë është që t’a ngrejmë vetëdijen, moralin tek gratë, e me atë t’i nxisim për kontrolle të rregullta, ekzaminime të rregullta, vetëkontrolle të cilat janë shumë të rëndësishme në diagnostikimin e hershëm, ndërmarrje të hershme të masave, terapi dhe e gjithë ajo sjell në rezultate pozitive nga diagnoza, gjegjësisht shërim dhe fitore mbi këtë sëmundje. Si mjek dua të potencoj se për të pasur diagnozë në kohë është e nevojshme të kemi edhe ekzaminime në kohë. Prandaj apeloj që të tejkalon dobësitë të cilat i kishim gjatë kovid periudhës së kaluar, të ketë sa më shumë që që është e mundur termine të lira për kontrolle, që të munden gratë t’i bëjnë këto ekzaminime pa pengesa. Gjithashtu, Gostivarit është më shumë se e nevojshme t’i sigurohet mamograf, pasi që mamografia është është metoda më e saktë, nëpërmjet të cilës mund të diagnostikohet karcinoma në gji edhe pa simptoma. E shihni që këtu jemi prezente gra prej moshave, etniciteteve, përkatësive politike, profesioneve të ndryshme dhe ky është një lloj mesazhi, apel se kanceri i gjirit nuk zgjedh, secili mund të sëmuret, por me ngjarje të këtilla, me edukim dhe ngritje të moralit të mos lejojmë asnjë grua të bëhet viktimë”, porositi Aneta Qiroska, kryetare e BG të VMRO-DPMNE në Gostivar.

Besa Muharemi, kryetare e BG të ASH në Gostivar u bëri thirrje grave të jenë të kujdesshme dhe përgjegjëse për shëndetin e tyre.

“Në frymën e muajit tetor, siç simbolikisht është i quajtur “muaji rozë” kontribuojmë për sensibilizim të publikut për kancerin e gjirit. Kjo sëmundje mund t’a godet cilën do qoftë grua, por edhe burrat, nuk zgjedh nacionalitet, racë, religjion. Porosisim çdokush të mendojë dhe t’a ruajë shëndetin e vet, të bëhen kontrolle të rregullta që nëqoftëse është e nevojshme të mesmen masa adekuate në kohë”, theksoi Muharemi.

Mbështetje të aktivitetit dha kandidati për kryetar komune të Gostivarit nga Aleanca/Alternativa, Arben Taravari.

“Karcinoma e gjirit është një nga sëmundjet më të shpeshta që paraqiten tek gratë, por mund të prevenohet dhe ky është mesazhi kryesor në këto ngjarje, preventim, ndërgjegjësim më të lart për kontrolle të hershme. Për fat të keq në spitalin tonë ende nuk janë përmbushur në mënyrë të plotë kushtet për preventim, të jetë siç duhet për gratë të cilat ballafaqohen me kancerin dhe për ato të cilave u nevojiten kontrolle”, tha Taravari.

Në ngjarje morrën pjesë edhe bartësit e listave të këshilltarëve të VMRO-DPMNE dhe Koalicionet ” Për Maqedoni më të mirë”, Goce Dimovski dhe të Aleancës/Alternativës, Valbon Limani.

Популарно изминативе 100 дена