Поврзи се со нас

Локални избори 2022

Бејта: Градоначалникот во заминување прави диви депонии и илегален бизнис со отпадот

Објавено

на

Кандидатот за градоначалник на Општина Гостивар од редовите на ДУИ, Невзат Бејта денес одржа прес конференција на излезот од селото Чегране, посочувајќи дека на локацијата е создадена дива депонија, а на граѓаните им било наплаќано за да го фрлаат ѓубрето тука.

„Градоналникот во заминување не најде решение за депонијата Русино, и оваа дива депонија ја загрозува нашата животна средина, водата и воздухот. Вчерашната инспекција на дивата депонија овде во Чегране од страна на Министерството за екологија, откри уште еден друг скандал. Таравари како надлежен орган не само што не ја исчисти оваа депонија, што е негова надлежност, уште полошо, тој и неговите луѓе очигледно имаат и материјална корист од овој криминал на животната средина! Приложуваме докази во форма на уплатници, издадени од Месната заедница во Чегране, која се именува од страна на градоначалникот. Овие уплатници докажуваат дека луѓето на Таравари им наплаќале на граѓаните надомест за фрлање отпад во оваа дива депонија – такса, што е значително поевтина од месечната сума за депонирање на смет. На овој начин тие дури сакаат да ги мотивираат граѓаните да го фрлаат отпадот во природа! Ова не е само злосторство против животната средина, овој случај покажува силни докази за корупција. Бидејќи имам долгогодишно искуство како градоначалник, едно знам сигурно: Нема никаков начин, како да ги внесете овие такси во службеното сметководство на општината.“, изјави Бејта упатувајќи во продолжение прашања:„ „Таравари треба да одговори на 5 прашања: – Зошто не ја исчистивте дивата депонија во Чегране? – Зошто земавте пари од граѓани за да се фрла отпад во дива депонија? – Зошто илегалната такса за фрлање отпад во дива и незаштитена депонија е поевтина од депонирање на сметот официјално? – Каде се овие пари, бидејќи не можат да завршат законски во општинскиот буџет? – Дали е ова причината зошто не ги чистите сите диви депонии во општината, затоа што заработувате пари со загадување на нашиот Гостивар?“.

Бејта рече дека како градоначалник ќе се залага за чиста и здрава животна околина. „Како иден градоначалник на Гостивар веднаш ќе го прекинам овој илегален бизнис со отпадот. Мојата прва акција по преземањето на функцијата ќе биде чистење на сите диви депонии, ќе ја направам депонијата Русино според западните еколошки стандарди, заедно со Министерството за животна средина и ќе ги одржувам чисти улиците и јавните простори. Со поддршка на граѓаните следната недела, ќе ставам крај на оваа злоупотреба на нашиот град и ќе го направам Гостивар зелена, транспарентна и модерна општина.“, рече Бејта.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Гостиварпред 32 минути

Во Гостивар лишени од слобода три лица барани за затворски казни

Македонијапред 1 час

Од денес стапува во сила одлуката за намалување и замрзнување на цените на тоалетната хартија, влошките…

Гостиварпред 2 часа

При заплена на 4 килограми марихуана приведени лица од Гостивар и од Битола

Гостиварпред 3 часа

Утрово најстудено во Лазарополе, попладне се очекува дожд

Вестипред 17 часа

AccuWeather објави голема прогноза за пролетта: Еве што се очекува за нашиот дел од Европа, некои се загрижени

Македонијапред 20 часа

Протест на машинскиот и извршниот персонал на МЖ Транспорт, најавена блокада на железничкиот сообраќај

Гостиварпред 21 час

Во вторник старт на изградбата на автопатот Тетово-Гостивар, посебен сообраќаен режим поради свеченоста

Гостиварпред 23 часа

Инцидент во модуларната болница во Гостивар, жена се заканувала на персоналот

Македонијапред 1 ден

Струјата во второто полугодие лани поскапела за 12,6 %

Гостиварпред 2 недели

Комуналец Гостивар по прекинот во водоснабдувањето: Водата од градскиот водовод да не се пие

Гостиварпред 4 недели

ОСМОМАРТОВСКИ СО БЕЛИНДА ТУКСАР ЛОТЕСКА, началничка на Отсек за криминалистичко разузнавање, статистика и документирање во ОВР Гостивар

Вестипред 1 недела

Вo Здравствен дом Ростуше дијагностика и интервенции со современа апаратура за пациентите од цел регион

Гостиварпред 4 недели

Гостивар е се‘ уште без вода, се комплицирала работата на терен, екипи санираат дефект

Гостиварпред 3 недели

Автопатот Тетово-Гостивар ќе почне да се гради на 22 април, ќе чини 125 милиони евра според првична пресметка

Гостиварпред 4 недели

Утре во Гостивар ќе нема вода повеќе часови

Гостиварпред 2 недели

Во понеделник дел од Гостивар 5 часа без струја, ќе биде исклучено и училиште

Македонијапред 4 недели

Пред општинската зграда во Ростуше покрај македонското поставено и турското знаме

Гостиварпред 3 недели

Гостопримството на гостиварци и дали биле подобри домаќини од тетовци?…

Огласи за вработување:

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Bejta: Kryetari në largim bën deponi të egra dhe biznes ilegal me mbeturinat

Објавено

на

Kandidati për kryetar të Komunës së Gostivarit nga rradhët e BDI-së, Nevzat Bejta sot mbajti pres konferencë në daljen e fshatit Çegran, duke drejtuar se në lokacionin është krijuar deponi e egër, kurse qytetarëve u është bërë pagesë për ti hedhur mbeturinat këtu.

“Kryetari në largim nuk gjeti zgjidhje për deponinë Rusino, edhe kjo deponi e egër e rrezikon mjedisin tonë jetësor, ujin dhe ajrin. Inspeksioni i djeshëm për deponinë e egër këtu në Çegran nga ana e Ministrisë së ekologjisë, gjeti edhe një skandal tjetër. Taravari si organ kompetent jo vetëm që nuk e pastroi këtë deponi, që është përgjegjësia e tij, edhe më keq, ai dhe njerëzit e tij shihet që kanë dobi nga ky kriminal të mjedisit jetësor! Shtrojmë dëshmi në formë të fletë pagesave, të dhëna nga Bashkësia qendrore e Çegranit, e cila u emërua nga ana e kryetarit. Këto fletë pagesa dëshmojnë se njerëzit e Taravarit u kanë marrë para qytetarëve për hedhjen e mbeturinave në këtë deponi të egër- taksa, që është dukshëm më e lirë nga shuma mujore për deponimin e mbeturinave. Në këtë mënyrë ato duan edhe t’i motivojnë qytetarët t’a hedhin bërllogun në natyrë! Ky nuk është vetëm krim ndaj mjedisit jetësor, ky rast tregon dëshmi të forta për korrupsion. Pasi kam eksperiencë shumëvjeçare si kryetar, një gjë e di sigurt: nuk ka asnjë lloj mënyrë,si ti vendosni këto taksi në kontabilitetin zyrtar të komunës.”, deklaroi Bejta duke drejtuar në vazhdim pyetje:”Taravari duhet t’ju përgjigjet këtyre 5 pyetjeve: – Pse nuk e pastroni deponinë e egër në Çegran? – Pse morrët para prej qytetarëve që të hidhen mbeturinat në deponi të egër? – Pse taksa ilegale për hedhjen e mbeturinave në deponi të egër dhe të pa mbrojtur është më e lirë nga deponimi i !mbeturinave oficialisht? – Ku janë këto para, pasi nuk munden të mbarojnë ligjërisht në buxhetin e komunës? – A është kjo arsyeja pse nuk i pastroni të gjitha deponitë e egra në komunën, pasi fitoni para me ndotjen e Gostivarit tonë?”.

Bejta tha se si kryetar do të avokoj për mjedis jetësor të pastër dhe të shëndoshë. “Si kryetar i ardhshëm i Gostivarit menjëherë do t’a ndërpres këtë biznes ilegal me mbeturinat. Aksioni im i parë pas ndërmarrjes së funksionit do të jetë pastrim i të gjitha deponive të egra, do t’a bëj deponinë Rusino sipas standardeve ekologjike perëndimore, bashkë me Ministrinë për mjedis jetësor dhe do t’i mirëmbajë të pastra rrugët dhe hapësirat publike. Me mbështetje të qytetarëve javën e ardhshme, do të vendos fund të këtij keqpërdorimi të qytetit tonë dhe do t’a bëjë Gostivarin komunë të gjelbërt, transparente dhe moderne.”, tha Bejta.

Популарно изминативе 100 дена