Sipas vendimit të ri, çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe EURODIESEL (DE V) zvogëlohen për 3,50 denarë/litër, ndërsa vaji ekstra i lehtë për amvisëri (EL-1) ulet. për 3,00 denarë/litër.