Поврзи се со нас

Гостивар

Стојаноска: Законот за наставници е штетен и со него нема зголемување на платите

Објавено

на

Пратеничката од ВМРО ДПМНЕ Дафина Стојаноска денес во изјава испратена до медиумите потенцира дека Законот за наставници, носи партизација и со него не се зголемуваат платите.

„Законот за наставници кој е на дневен ред денес на собраниската Комисија за образование е Закон со кој се овозможува партизација на образованието и Закон со кој не се зголемуваат платите на наставниците. Зошто СДСМ е заинтересирана за овој Закон? Па сака да го донесе, дури и по цена на кршење на Деловникот за работа на Собранието. Ова е Закон со кој СДСМ предвидува вработување на наставници на неопределено време, без приправнички стаж, со што се укинува еден од механизмите за контрола на квалитет и се овозможува партизација во образованието. Трансформацијата на работниот однос е решена во затворен круг на градоначалникот, директорот кој го именува градоначалникот и кој формира училишна комисија за вработување и комисија за трансформација, која ја формира градоначалникот. Ова е основ за политизација на вработувањата.“, вели Стојаноска додавајќи дека амандманот предложен од ВМРО ДПМНЕ не бил прифатен, Законот како таков е штетен поради што тие нема да го поддржат.

Сподели ја веста:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Огласи за вработување:

Advertisement

Популарно изминативе 100 дена

Вести

Stojanoska: Ligji për arsimtarët është i dëmshëm dhe nuk i rrit pagat

Објавено

на

Deputetja e VMRO DPMNE-së Dafina Stojanoska sot në një deklaratë dërguar mediave theksoi se Ligji për arsimtarët, sjell partizim dhe nuk i rrit pagat.

“Ligji për arsimtarët, i cili sot është në rend dite të Komisionit Parlamentar për Arsim, është ligj që mundëson partizim të arsimit dhe ligj që nuk rrit pagat e mësimdhënësve. Pse LSDM është e interesuar për këtë ligj? Pra kërkon ta sjellë, qoftë edhe me çmimin e shkeljes së Rregullores së Kuvendit. Ky është një ligj me të cilin LSDM-ja parasheh punësimin e mësimdhënësve në kohë të pacaktuar, pa praktikë, me të cilin shfuqizohet një nga mekanizmat e kontrollit të cilësisë dhe mundësohet partizimi në arsim. Transformimi i punësimit vendoset në një rreth të mbyllur të kryetarit, drejtorit që emëron kryetari dhe që formon komisionin e punësimit të shkollës dhe komisionin e transformimit, që formohet nga kryetari. Kjo është baza për politizimin e punësimeve”, tha Stojanoska, duke shtuar se amendamenti i propozuar nga VMRO DPMNE nuk është pranuar, ligji si i tillë është i dëmshëm sepse nuk do ta përkrahin.

Сподели ја веста:

Популарно изминативе 100 дена