• Дата: 15/07/2017

ВОДОМАК има потреба од општ работник

Водомак – Гостивар фирма за дупчење бунари има потреба од општ работник. Повеќе информации на 078833003 или vodomak@gmail.com.