fbpx
Na ndiqni në:

Maqedoni

Masat kundër krizës: Institucionet të kursejnë, ndalohet blerja e mobiljeve, përgjysmimi i kostove për sponsorizime dhe përfaqësime…

Botuar

  • македонски јазик

Qeveria në seancën e djeshme miratoi masa dhe rekomandime të synuara për uljen e shpenzimeve në sektorin publik.

Me këto masa obligohen të gjithë shfrytëzuesit e buxhetit dhe njësitë shfrytëzuese që të ulin shpenzimet për mallra dhe shërbime për 10% dhe të paraqesin propozimin përkatës për racionalizimin e shpenzimeve në Ministrinë e Financave deri më 21 mars.

Masat e racionalizimit ndalojnë fillimin e procedurave të reja për prokurimin e mobiljeve dhe automjeteve, përveç aktiviteteve të nevojshme për funksionimin e institucionit me pëlqimin paraprak të Qeverisë.

Qeveria ka detyruar të gjithë shfrytëzuesit buxhetorë dhe personat juridikë të themeluar nga shteti që të ulin me 50% shpenzimet për përfaqësim, sponsorizime dhe reklama, si dhe përdorimin e automjeteve zyrtare.

Të gjithë shfrytëzuesve buxhetorë dhe njësive shfrytëzuese iu dha obligimi që të zvogëlojnë numrin e udhëtimeve të biznesit dhe të reduktojnë ndjeshëm numrin e anëtarëve të delegacioneve kur udhëtojnë jashtë vendit.

Qeveria ka udhëzuar ndërmarrjet publike dhe SH.A. që të zvogëlojnë shpenzimet rrjedhëse për 15% dhe të informojnë Qeverinë brenda 15 ditëve. Sipas kësaj mase, ndërmarrjet publike shtetërore dhe SH.A. shtetërore duhet të rishikojnë planet e tyre financiare dhe programet e investimeve dhe të informojnë Qeverinë brenda 15 ditëve.

Qeveria rekomandon që organet rregullatore, njësitë e vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjet publike lokale dhe institucionet tjera nën juridiksionin e komunave, t’i ndjekin masat e miratuara nga qeveria dhe të ndërmarrin aktivitete për racionalizimin e shpenzimeve të tyre.

Përdoruesit e buxhetit dhe njësitë e përdoruesve janë përgjegjës për këto masa deri në fund të vitit 2022 dhe këshillohen bashkitë, ndërmarrjet publike, organet rregullatore, SHA-të shtetërore dhe subjektet e tjera të sektorit publik që të respektojnë masat e miratuara kundër krizës dhe të përmbahen nga më pak shpenzime të konsiderueshme.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Отворени огласи за вработување:

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Популарно изминативе 100 дена